Spelt aren

SPELT (Triticum spelta)

 Oorsprong

De herkomst van spelt ligt net als de voorouders in Zuidwest-Azie, tevens hebben archeologische vondsten aangetoond dat de graansoort 6000 jaar geleden verbouwd werd in Perzie, Irak en Turkije. Ook is 5000 B.C. spelt verschenen rondom de Nijl, in die tijd werd het spelt van Azië naar Midden-Europa gebracht, in Zuid-Limburg zijn bij diverse opgravingen spelt gevonden.

 Familie

 Spelt is lid van de grassenfamilie, Poaceae. Spelt komt uit de familie van hetzelfde geslacht als tarwe. De voorouders van spelt zijn eenkoorn en een wilde grassoort ,dit is hetzelfde als voor de graansoort tarwe, deze zijn gekruist en hier is emmer en durum uit ontstaan. De emmersoort heeft zich gekruist met een wilde grassoort en hieruit is spelt ontstaan. Door middel van veredeling(doorkruisen) is de huidige tarwe ontstaan.

 De bouw van de korrel

 Een graankorrel is opgebouwd uit verschillende delen: de wandlagen, het meellichaam en de kiem. De kiem bevat alle voedingsstoffen die de zaadkorrel nodig heeft om uit te groeien tot een plant. Het meellichaam bestaat voornamelijk uit zetmeel en eiwit. Tussen de wandlagen bevindt zich de aleuronlaag die eveneens voedingsstoffen bevat. Spelt heeft ongeveer dezelfde bouw als tarwe, echter zijn bij spelt de kafjes vergroeid met de korrel.

Vergeleken met Tarwe is Spelt geen gemakkelijk graan. De opbrengst is lager, het graan is moeilijker te verwerken voor de teler, en de bakker moet meer kennis van zijn ambacht hebben om een goed Speltbrood te kunnen bakken.

Eigenschappen / voedingswaarde

Spelt eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
35414815,412,269,3-2,6----10,5

 

Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
-0,300,100,30----

 

NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
  345020,0400,04,0150,0--

 

Kamut aren

KAMUT(Khorasan)botanische naam: Triticum turgidum x polonicum

Oorsprong

De precieze oorsprong van Khorasan is onbekend. Het is mogelijk dat dit oeroude graan net zoals andere oergranen ontstaan is in West-Azie. Ook wordt er verteld dat het graan is gevonden in tombes van de piramide in Egypte, vandaar dat de bijnaam King Tut’s wheat (Koning Toet’s graan) is ontstaan. Een andere legende is dat Noah kamut heeft gebruikt op de ark.

Familie

Kamut stamt uit de grassenfamilie, "poaceae". Tevens is Kamut verre familie van de huidige tarwe, dit doordat Kamut dezelfde voorouders heeft als de huidige tarwe. Kamut staat ook bekend als de oervader van durum.

De bouw van de korrel

Een graankorrel is opgebouwd uit verschillende delen: de wandlagen, het meellichaam en de kiem. De kiem bevat alle voedingsstoffen die de zaadkorrel nodig heeft om uit te groeien tot een plant. Het meellichaam bestaat voornamelijk uit zetmeel en eiwit. Tussen de wandlagen bevindt zich de aleuronlaag die eveneens voedingsstoffen bevat. De bouw van de Kamut plant is hetzelfde als de tarwe plant deze heeft per spriet een aar. Per aar zijn veel korrels aanwezig. Tevens is de graanspriet wel korter dan de tarwe, de korrels zijn kleiner waardoor de aar ook kleiner is.

Eigenschappen / voedingswaarde

Kamut eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetCholest.Vezels
kcalKJggggggg
329140312,914,660,022,191,99011,3
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgmgmgmgmg
0,803,940,821,100010
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
52,74145202309237,713374,830,9

 

Rogge aren

Rogge (Secale cereale)

Oorsprong

10.000 jaar geleden werd rogge al verbouwd in Iran. Rogge groeit wild in midden en oost Turkije. In verschillende vindplaatsen van de steentijd is rogge in zeer kleine hoeveelheid aanwezig als cultuurgewas. Tot aan de bronstijd was rogge vrijwel onvindbaar. Mogelijk werd rogge naar het Westen gebracht en werd het later pas geteeld. Rogge is ook in Romeins cultuurgebied aangetroffen.

Familie

Rogge is net als ieder andere "echt" graan afkomstig uit de grassenfamilie, "poaceae". Rogge is verre familie van de tarwe, deze zijn afkomstig van dezelfde tak, maar rogge is afkomstig van een andere zijtak dan tarwe. Echter zijn er in het uiterlijk van de rogge wel duidelijke kenmerken dat het familie is van de tarwe.

De bouw van de korrel

Een graankorrel is opgebouwd uit verschillende delen: de wandlagen, het meellichaam en de kiem. De kiem bevat alle voedingsstoffen die de zaadkorrel nodig heeft om uit te groeien tot een plant. Het meellichaam bestaat voornamelijk uit zetmeel en eiwit. Tussen de wandlagen bevindt zich de aleuronlaag die eveneens voedingsstoffen bevat. Bij rogge zijn de korrels ingesloten in de kafjes en hieruit komen lange sprieten. Tevens is de bouw van de plant vrijwel hetzelfde als tarwe.

Eigenschappen / voedingswaarde

Roggemeel eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
305127816,87,656,62,81,50,30,21,00,016,5
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
0,000,400,200,20600,000,00,0
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
238030,0340,03,290,000,403,00

 

Quinoa plant

quinoa ( Chenopodium quinoa)

Oorsprong

Quinoa (Chenopodium) is een van oorsprong Zuid-Amerikaanse plant. De zaden van de Quinoa plant kunnen als graan worden gebruikt, hoewel het geen echt graan is. Quinoa komt oorspronkelijk uit de Andes, geteeld door de Inca's.

Familie

Quinoa komt voort uit de amarantenfamilie. Quinoa is een "pseudograansoort" net als het familielid amarant. Dit zaad is ook verre familie van spinazie, deze komen beiden uit de amarantenfamilie.

Bouw

De Latijnse naam van quinoa is Chenopodium, chenos betekend; van de gans en podion betekend; voetje, daarom heeft quinoa de bijnaam ganzevoet. De bladeren van de quinoa plant zijn in de vorm van ganzenvoet. De korrels van quinoa groeien in rode of oranje pluimen. Het graan lijkt op gierst en de blaadjes lijken op spinazie. Die blaadjes worden overigens niet gegeten. De bloemetjes zijn witgeel van kleur.

Eigenschappen / voedingswaarde

Quinoa graansoort eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
39216458,516,263,91,56,91,21,53,40,03,5
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
0,000,500,20---0,00
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
2050047,0320,07,0130,00,502,50

 

Emmer aren

Emmer Graan ( Triticum dicoccoides)

Oorsprong

De oorsprong van Emmer is af te leiden van de gevonden sporen uit de ruines van Yrove, Egypte. Emmer werd op grotere schaal geteeld dan Eenkoorn en nam snel de leidende plaats onder de tarwesoorten. Daarom breidde Emmer zich al zeer snel uit van het Midden-Oosten tot Egypte Ethiopië en gebieden nabij het Middelandse zee gebied.

Familie

Emmer is lid van de grassenfamilie, Poaceae. Ook komt emmer voor in het geslacht triticum. Dit maakt dat emmer een tarwesoort is. Emmer is een verre voorvader van durum en kamut en is daarmee ook familie van de huidige tarwe.

De bouw van de korrel

Emmer heeft twee bloempjes per aartje en lange naalden. De graankorrels zijn klein en de opbrengst is laag. Emmer lijkt op het gebied van de opbouw van de plant en de korrels veel op de huidige baktarwe omdat dit verwanten zijn. De samenstelling van de korrel is echter anders dan de huidige tarwe, het glutengehalte is veel lager waardoor emmer niet geschikt is voor broodbereiding. Alleen Bakker Bolhuis krijgt het voorelkaar om er een smakelijk broodje van te maken.

Eigenschappen / voedingswaarde

Emmer eenheid per 100g

energieWaterEiwitKoolh.SuikersVetCholest.VezelsNatrium
kcalKJgggggmggmg
320??12-1466000630

 

Tarwe aar

Tarwe graan (Triticum-species)

Oorsprong

De herkomst van tarwe ligt in het Midden-Oosten. Het was het voor- Aziatische continent, waarbij Turkije, Pakistan en Afghanistan hoorde, waar de voorouders van de huidige tarwe al voorkwamen. De oorsprong van de moderne tarwe, volgens archeologische studies, is te vinden in het Karacadag- gebergte , wat nu Zuidoost-Turkije is.

Familie

Tarwe is van de grassenfamilie, Poaceae. De huidige tarwe komt uit de familie van de emmer en durum. De voorouders van de tarwe zijn eenkoorn en een wilde grassoort. Deze zijn gekruist en hier is emmer en durum uit ontstaan. De emmersoort heeft zich ook gekruist met een grassoort en hieruit is de huidige tarwe ontstaan.

De bouw van de korrel

Een graankorrel is opgebouwd uit verschillende delen: de wandlagen, het meellichaam en de kiem. De kiem bevat alle voedingsstoffen die de zaadkorrel nodig heeft om uit te groeien tot een plant. Het meellichaam bestaat voornamelijk uit zetmeel en eiwit. Tussen de wandlagen bevindt zich de aleuronlaag die eveneens voedingsstoffen bevat. De bouw van de tarwe plant heeft per spriet een tarweaar. Per tarweaar zijn veel tarwekorrels aanwezig. Ook zitten bij de tarwekorrels kafjes om de korrels heen ter bescherming die loslaten voor de oogst.

Eigenschappen / voedingswaarde

Tarwemeel eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
332139412,911,462,20,51,50,00,01,00,011,0
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
0,000,400,050,22350,000,00,0
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
514020,0400,00,8120,00,302,90

 

gerst

gerst graan ( Panicum miliaceum )

Oorsprong

Gerst, Hordeum, heeft zijn oorsprong in Azia, Noord Amerika en Zuid Amerika en in de Mediterrane onder andere Egypte, hier kwam de wilde gerst voor, dit is de voorouder van gerst. Gerst werd als eerste verbouwd in het Midden Oosten.

Familie

Gerst is ook afkomstig van de grassenfamilie, Poaceae. Een wilde grassoort is de voorouder van gerst. Gerst komt uit hetzelfde geslacht als de tarwe, daarmee is gerst verwacht aan tarwe. Toch is gerst niet exact hetzelfde als tarwe, dit komt door de onderverdeling in de famillie rassen, waarin tarwe en gerst verschillen.

De bouw van de korrel

Gerst is ook een van de graansoorten waarvan de korrels groeien in aren. De korrels hebben een gouden kleur en zijn ovaal van vorm. Ook de korrels van gerst zijn omhuld met kaf. Gerst heeft diverse groeimogelijkheden waaraan gerst duidelijk te herkennen is, dit zijn verschillen in rijen per aar, zo kunnen er twee, vier of zes rijen korrels op de kop van de aar zitten, dit is typerend voor gerst.

Eigenschappen / voedingswaarde

Gerst eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
333139611,411,059,51,52,10,40,21,00,015,0
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
0,000,300,180,60500,000,00,0
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
2045040,0340,02,890,00,303,10

 

gierst aren

gierst graan

Oorsprong

De oorsprong van gierst ligt in India, China en Korea. hier werd de gierst als eerste verbouwd. Naderhand is de graansoort naar Europa gekomen, rondom de zwarte zee. Ook Afrika behoort tot de gierstverbouwende landen, maar de oudste sporen zijn gevonden in China.

Familie

Gierst behoort net zoals alle andere graansoorten tot de grassenfamilie, poaceae. Gierst behoort tot dezelfde familie als Fonio. Gierst bestaat uit zaad en behoort dus tot een andere tak dan de meer bekende graansoorten. Ook is Sorghum een naast familielid van de gierst.

De bouw van de korrel

Gierstkorrels groeien in pluimen, gierst heeft goudgele, zwarte, witte of rode korrels die lichtzoet smaken. Aan de pluimen zitten veel knopjes waarin de zaadjes zich bevinden. De zaadjes zijn omhuld met een kafje ter bescherming. De korrels zijn zeer klein, waardoor een grote hoeveelheid korrels nodig is om aan een kilogewicht te komen.

Gierst is gluttenvrij en zeer geschikt voor mensen met coeliakie.

Eigenschappen / voedingswaarde

Gierst eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
327137021,310,660,00,03,90,01,02,00,03,2
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
0,000,260,140,75300,000,00,0
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
330030,0310,09,0150,000,851,80

 

haver aren

Haver graan (Avena Sativa)

Oorsprong

Haver is ontstaan in de regio Hundu Kush, (Afghanistan, Pakistan) hoewel toch archeologen deels van mening zijn dat haver is ontstaan in het westelijke deel van de Mediterrane regio, zoals Marokko en Spanje. De haver is uitgebreid van Zuidwest Azië tot Zuidoost europa. Ook is haver gevonden in tombes in Egypte.

Familie

Haver is zoals ieder ander "echt" graan ook lid van de grassenfamilie, Poaceae. Maar haver is afkomstig van een andere tak dan tarwe en spelt, ondanks ze uit dezelfde grassenfamilie komen. Er zijn diverse soorten haver die lid zijn van de familie, maar er zijn geen andere graan/gras- of plantsoorten familie van de haver.

De bouw van de korrel

Een graankorrel is opgebouwd uit verschillende delen: de wandlagen, het meellichaam en de kiem. De kiem bevat alle voedingsstoffen die de zaadkorrel nodig heeft om uit te groeien tot een plant. Het meellichaam bestaat voornamelijk uit zetmeel en eiwit. Tussen de wandlagen bevinden zich nog voedingsstoffen. De haver bloeit door middel van een pluim. De aartjes bestaan uit twee bloempjes die zelfbestuivend zijn. Om de korrel zit het kafje die de korrel beschermt, er zijn ook naakte soorten haver, deze hebben, wanneer de korrels rijp zijn, geen kaf meer om de korrel zitten.

Haver is aangegeven als glutenvrij, echter doordat haver bijna niet puur wordt geteeld, dit betekent dat er altijd wel rogge, gierst of tarwe bij zit, wordt haver toch als niet-glutenvrij gezien, ook al is haver op zichzelf staand wel vrij van genoeg gluteneiwitten. 

Eigenschappen / voedingswaarde

eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
374156712,212,661,51,27,1---0,05,6
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
0,000,520,171,00-0,000,0-
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
1035080,0340,05,8-0,474,50

 

boekweit plant

boekweit (Fagopyrum Esculentum)

Oorsprong

De plant "het kruid" als wilde plant is afkomstig uit China, zo heeft boekweit ook zijn oorsprong in China, De planten zijn rondom Zuidoost Azië steeds verder ontwikkeld. De manieren van oorsprong in Europa zijn verschillend, mogelijk is dat boekweit via Rusland naar Europa is gekomen, ook via Turkije behoort tot de mogelijkheden. Via deze landen is boekweit ook in Nederland terecht gekomen.

Familie

Boekweit komt niet voort uit de grassenfamilie zoals als de andere granen, daarom is boekweit ook een zogenaamd "pseudograan". Boekweit is uit de duizendknoopfamilie, dit zijn meestal kruidenplanten. Een ander lid van de familie is de welbekende rabarber. Dit "pseudograan" past dus eigenlijk niet bij de rest van de granen maar zaadjes werken net zo goed als enig ander graan.

De bouw van de korrel

Zoals te zien is op het plaatje is boekweit niet afkomstig van een graan, maar uit een boeiende plant. De vruchten van de plant zijn dan ook de boekweitkorrels. De korrel van boekweit is een soort driekantje met een bruine drop. De boekweitkorrels hebben veel weg van beukennootjes.Doordat boekweit glutenvrij is, is boekweit geschikt voor mensen met de aandoening coeliakie. Echter kan niet van boekweit een brood worden gemaakt dit komt juist door het lage glutengehalte. 

Eigenschappen / voedingswaarde

Boekweitmeel eenheid per 100g

energiewaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
362151610,010,869,92,02,70,50,90,80,05,6
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
0,000,600,150,20400,000,00,0
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
170030,0260,02,2110,00,502,00

 

Durum aren

Durum (Triticum Durum)

oorsprong

De oorsprong van de durum wordt afgeleid van de voorouders en de teelt hiervan. De wilde grassoort en de graansoortvoorvader van de Durum zijn ontstaan in het vruchtbare deel van het Midden-Oosten. Durum is hieruit ontstaan dus heeft durum ook zijn oorsprong in het Midden-Oosten.

Familie

Durum is evenals de andere graansoorten lid van de grassenfamilie, Poaceae. Durum is een tarwesoort, dus behoort daarmee tot hetzelfde geslacht als tarwe.

Emmer(oude tarwesoort) is de voorouder van durum en is daarmee ook direct familie van de baktarwe.

De bouw van de korrel

De bouw van de Durum tarwesoort is vrijwel identiek aan de huidige tarwesoort en aan de bouw van zijn voorvader. De bouw van de durum plant heeft per spriet een tarwe- aar. Per tarwe- aar zijn veel tarwekorrels aanwezig. Ook heeft de durum kafjes rondom de korrels. Durum is een harde tarwe dat wil zeggen dat de korrel meer eiwitten bevat dan de andere tarwesoorten.

Eigenschappen / voedingswaarde

Durum meel eenheid per 100g

EnergieWaterEiwitKoolh.SuikersVetCholest.
kcalKJgggggmg
339141910,9147102,50
Vit AVit B1Vit B2Vit B3Vit B5Vit B6Vit B9
mgmgmgmgmgµgµg
00,40,16,70,90,443
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgµgµgmgµg
2,0431,034,0508,03,5144,00,64,2

Wanneer het endosperm (het binnenste van de graankorrel) wordt vermalen ontstaat er griesmeel. Het griesmeel kan worden gebruikt voor pudding en zelfs voor beignet

 

mais veld

Mais graan

Oorsprong

Maïs komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika waar het gewas door de oorspronkelijke bewoners veredeld werd tot grotere, voedzamere kolven. Columbus die Amerika ontdekte in 1492 nam de maïsplant mee naar Spanje waar het gewas ook werd verbouwd.

Familie

Maïs is evenals de andere granen afkomstig uit de grassenfamilie "poaceae" maïs is echter wel afkomstig van een andere tak uit deze grassenfamilie. Maïs is een verwant van sorghum die uit dezelfde tak van de grassenfamilie afkomstig is.

De bouw van de korrel

Maïs is een graansoort maar wordt vaak gegeten als groente, de maïs is een graangewas. De maïskorrels groeien en rijpen in kolven die omhuld zijn met grote schutbladeren. De zaden van maïskolven zijn meestal goudgeel, maar er bestaan ook donkerrode, blauwe, violette en zwarte soorten. Een maïskorrel bestaat uit zetmeel, vezel, maïskiem en eiwit.

Eigenschappen / voedingswaarde

Maïsmeel eenheid per 100g

EnergieWaterEiwitKoolh.SuikersVetVerz.EovMovCholest.Vezels
kcalKJggggggggmgg
365153112,18,975,07,52,80,00,81,60,00,2
Vit AVit B1Vit B2Vit B6Vit B11Vit B12Vit CVit D
mgmgmgmgµgµgmgµg
0,030,300,070,06150,000,00,0
NatriumKaliumCalciumFosforIjzerMagnesi.KoperZink
mgmgmgmgmgmgmgmg
230020,0180,03,030,000,150,60

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2023 Bakker Bolhuis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel